Syndicus


Immobest is ook syndicus van diverse gebouwen en wij nemen het volledige beheer voor onze rekening namens de “vereniging van mede-eigenaars”.
Wanneer verschillende eigenaars onderscheiden appartementen of eigendommen bezitten onder een zelfde dak zit men in een situatie van “gedwongen” mede-eigendom en heeft men een beheerder of syndicus nodig.
De wet legt hier een aantal regels op die moeten toegepast worden, en het is belangrijk dat dit met kennis van zaken gebeurd. Hier kunnen wij u zeker van dienst zijn. Wij streven naar een beheer dat kosten bespaart en toch efficiënt is.

Het beheer steunt in het algemeen op 4 belangrijk pijlers:
1/ administratief beheer
2/ boekhoudkundig en financieel beheer
3/ technisch beheer
4/ communicatie

Als u hier meer uitleg over wenst neem dan gerust telefonisch contact. Of vul een contactformulier in met uw vragen.
Uit privacy overwegingen vermelden wij geen lijst van gebouwen waar wij het beheer doen.